Terms and Conditions

Terms and Conditions ข้อบังคับและเงื่อนไข ในการเข้ามาใช้บริการกับทาง www.whiteufabetum7.com ซึ่งทุกท่านต้องทำความเข้าใจ และยอมรับในข้อบังคับ และเงื่อนไขโดยทั้งหมด ก่อนที่จะตัดสินใจสมัครสมาชิก เพื่อให้สมาชิกของทางเว็บไซต์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ของทุกท่าน

Terms and conditions

ข้อบังคับ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น ให้ครบถ้วนตามที่ทางเว็บไซต์กำหนด
  2. ทางเว็บ whiteufabetum7.com มีนโยบายเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับ ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวก่อนได้รับอนุญาต
  3. ผู้ที่สมาชิกสมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์กำหนดไม่ว่าจะเป็นการวางเดิมพัน ฝากเงิน ถอนเงิน และอื่น ๆ ที่ทางเว็บไซต์กำหนดเท่านั้น
  4. หากมีการละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไขโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ทางเว็บ whiteufabetum7.com จะไม่มีการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดทุกกรณี และทางเราขอยกเลิกสถานะสมาชิกของท่านนั้นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. หากทางเว็บ whiteufabetum7.com ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หรือเงื่อนไขนี้ ทางเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และทางเว็บไซต์จะใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใหม่ในทันที
  6. ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของทางเว็บ whiteufabetum7.com ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ หรือคัดลอกนำไปใช้ ถ้าทางเว็บไซต์ตรวจสอบพบ ทางเราจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดข้อบังคับของเราโดยเด็ดขาด
  7. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องตกลงยินยอมข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ของเรากำหนด ซึ่งนั้นเท่ากับว่าจะมีผลทางกฎหมายทันที ซึ่งจะเป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่มีผลผูกพันในข้อบังคับ และเงื่อนไขของทางเว็บไซต์เรา
  8. ถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทาง contact@whiteufabetum7.com ทุกวันทำการ
  9. ถ้าทางเว็บไซต์ได้ตรวจพบว่ามีสมาชิกท่านใด ได้ละเมิดกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขของทางเรา whiteufabetum7.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการใช้บริการ และจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที กับผู้ที่ผิดกฎของทางเว็บไซต์
  10. ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งหมดก่อนที่จะยืนยันในการสมัครสมาชิก และเลือกเข้ามาเล่นเกมพนันกับทาง whiteufabetum7.com
สมัครสมาชิก